Disclaimer

Deze site geeft slechts informatie, geen advies. Aan de teksten op deze site is zorg besteed. U kunt zich echter niet beroepen op eventuele onjuiste of onvolledige informatie die u er aantrof. Noch kan ik aansprakelijkheid aanvaarden voor foutieve toepassing van de informatie.

De praktijk staat voor het leveren van complementaire zorg, die niet poogt reguliere geneeswijzen of therapeutische behandelingen buiten te sluiten. Bent u al onder behandeling bij een regulier arts of therapeut en besluit u tot aanvullende zorg? Breng deze daarvan op de hoogte.

De methoden die ik toepas staan bekend als natuurlijk en effectief voor het verhelpen van diverse klachten en problemen. Het betekent niet dat ze alle klachten bij iedere cliënt (onmiddellijk) verhelpen. Vaak volgt er nog een periode waarin een dieet of verandering van leefstijl noodzakelijk is. De toepassing komt volledig voor rekening van de cliënt. De cliënt is en blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid. Hetzelfde geldt voor besluiten met betrekking tot het al dan niet inwinnen van medisch advies, het volgen van een behandeling en/of het innemen van voedingssupplementen of medicijnen. Overleg met uw apotheker of huisarts als u hierin wijzigingen wilt doorvoeren.

De cliënt dient van te voren te melden als hij een psychiatrische aandoening heeft waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige reacties kunnen voorkomen. Behandeling van mensen met een dergelijke achtergrond vindt alleen plaats onder verantwoordelijkheid van een arts of psychiater. Ditzelfde geldt voor mensen die al eens een anafylactische shock of andere heftige reactie hebben meegemaakt. Meld dit alstublieft al meteen bij de intake.

Als BATC therapeut ben ik aangesloten bij de geschillencommissie Complementaire behandelvormen, zie reglement Geschillencommissie. Heeft u een klacht? Neem graag eerst contact met mij op, mocht dit geen bevredigende oplossing bieden, meld deze dan bij de BATC die zullen een mediation traject starten. Mocht dit nog niet voldoende zijn wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.

 

Advertentie