Drainage

In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen niet goed meer worden opgenomen.

Massage, lymfdrainage of een NAET-allergie-eliminatie-behandeling zorgen voor afvoer van afvalstoffen, en herstellen de prikkeloverdracht. Kinesiologie kent ook diverse manieren voor drainage en ook Stress Release-technieken zijn in feite een vorm van drainage, want je laat belastende lading op bepaalde emotionele herinneringen afvloeien, waardoor de energie door het lichaam ook weer beter kan doorstromen. Water drinken en je voeding aanpassen na een behandeling helpen ook om je lichaam te ondersteunen in dit drainageproces.

Advertentie